PŘI OBJEDNÁVCE NAD 500KČ POŠTOVNÉ ZDARMA!

Reklamační protokol

Vzor reklamačního protokolu:
 
Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení prodávajícího Podveský Ludvík
IČ prodávajícího: 66608139
Adresa prodávajícího: Šardice 440

Praha, 1. ledna 2014

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,
dne … jsem ve vaší provozovně v ulici Slepičí v Kurníkově zakoupil .................. Tato pračka nyní přestala ohřívat vodu. Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám vás o opravu pračky, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.
Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu, a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Předem děkuji za kladné vyřízení

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu